WORKS

Red Bull X-Fighters Osaka 2013 展示バイクのディレクション

CATEGORY | EVENT
 » Red Bull X-Fighters Osaka 2013 展示バイクのディレクション

CREDIT

Producer:Hitoshi Kajino
Graphic Designer:BPM / Naoki Kanazawa
FUELMEDIA WORK IMAGE FUELMEDIA WORK IMAGE FUELMEDIA WORK IMAGE FUELMEDIA WORK IMAGE FUELMEDIA WORK IMAGE

Red Bull X-Fighters Osakaにおける展示バイクや大阪フラッグシップストアの展示物監修等。